Скопје и Тетово се градовите во кои се регистирани најголем број на случаи на коронавирус во Македонија.

Скопскиот и тетовскиот во моментов се најзафатени региони со Ковид-19, односно региони во кои се регистрира широко-распространета трансмисија во заедницата

Во продолжение погледнете по општини, колкав е бројот на лица заболени од коронавирус.

Најчитани вести